BILDER SOM BÄDDAR FÖR EN JÄMLIK VÅRD

Projekt: En förälder blir till

Uppdragsgivare & Slutkund: Duolongo, Västra Götalandsregionen - Kunskapscentrum för Jämlik vård

Genom kommunikations- och designbyrån Duolongo fick jag uppdraget att göra bilder till en metodpärm som skulle handla om jämlikt bemötande inom vården. Pärmen skulle användas i fortutbildning för sjukvårdspersonal och hade titeln: En förälder blir till -ett verktyg för jämlikt föräldraskap igenom utbildning och reflektion. Materialet var indelat i åtta kapitel där några av dom skulle illustreras med en bild. Texterna i pärmen var min utgångspunkt då jag skapade bilderna som jag ville skulle kunna öppna för tankar och diskussioner inom det givna temat. Slutkund var Västra Götalandsregionen - Kunskapscentrum för Jämlik vård och projektet var inledningsvis ett pilotprojekt. Bilderna och textmaterialet blev mycket uppskattat projektet togs vidare till att bli ett rikstäckande. Kunden valde att även köpa rättigheterna för bilderna för att kunna tyckas upp och ha som bilder i väntrum till BVC och MVC.

© 2020 by KAROLINA LILLIEQUIST ILLUSTRATÖR. Proudly created with Wix.com