Portfolio

 

Skriver något litet om portfolion, indelad i teknik för att underlätta kommunikation. Vanliga gengirar / uppdrag jag har fått genom åren är ungdom, reppoeter och politiska dokument? 

 © 2018 by Karolina Lilliequist